மெண்ட்டர்ஸ்

LLA ஆன்லைன் திட்டத்தின் ஒவ்வொரு வழிகாட்டிகளும், லைட் அண்ட் லைஃப் அகாடமியில், புகைப்பட கலையில் முதுகலைப் பட்டம் பெறுவதற்கு மிகவும் கடுமையான பயிற்சிகளை பெற்றுள்ளனர். அவர்கள் தற்போது இந்தியா முழுவதும் தங்கள் புகைப்பட கலை பயன்படுத்தி வருவதுடன், இவர்கள் பல்வேறு கலாச்சார பின்னணியில் பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதால், பல்வேறு அழகியல் உணர்வுகளின் ஒரு புதையலாக இருக்கிறார்கள். எல்லோரும் LLA வில் ஒரே தரமான தொழில்நுட்ப மற்றும் கலை பயிற்சி பெற்று பட்டம் வாங்கியதால், அவர்களின் கருத்துக்களும், வழிகாட்டுதலும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்.

Ajit SN
[:en]Ajit SN[:tm]Ajit SN[:be]Ajit SN[:]
Akshay Sharma
[:en]Akshay Sharma[:tm]Akshay Sharma[:be]Akshay Sharma[:]
Akshaya Vaidyanathan
[:en]Akshaya Vaidyanathan[:tm]Akshaya Vaidyanathan[:be]Akshaya Vaidyanathan[:]
Ankit Gupta
[:en]Ankit Gupta[:tm]Ankit Gupta[:be]Ankit Gupta[:]
Arnab Nath
[:en]Arnab Nath[:tm]Arnab Nath[:be]Arnab Nath[:]
Garima Chaudhary
[:en]Garima Chaudhary[:tm]Garima Chaudhary[:be]Garima Chaudhary[:]
Mihir Hardikar
[:en]Mihir Hardikar[:tm]Mihir Hardikar[:be]Mihir Hardikar[:]
Monika Adlakha
[:en]Monika Adlakha[:tm]Monika Adlakha[:be]Monika Adlakha[:]
Punya Arora
[:en]Punya Arora[:tm]Punya Arora[:be]Punya Arora[:]
Rejoi Krishna
[:en]Rejoi Krishna[:tm]Rejoi Krishna[:be]Rejoi Krishna[:]
Sathish Kumar Raju
[:en]Sathish KR[:tm]Sathish Kumar Raju[:be]Sathish Kumar Raju[:]
Shaheen Taha
[:en]Shaheen Taha[:be]Shaheen Taha[:]
Shantonobho Das
[:en]Shantonobho Das[:tm]Shantonobho Das[:be]Shantonobho Das[:]
Vikram Hingmire
[:en]Vikram Hingmire[:tm]Vikram Hingmire[:be]Vikram Hingmire[:gu]Vikram Hingmire[:]
Khushboo Agarwal
[:en]Khushboo Agarwal[:be]Khushboo Agarwal[:]
Kavitha Swaminathan
[:en]Kavitha Swaminathan[:]
Sukil Tarnas
[:en]Sukil Tarnas[:]