மெண்ட்டர்ஸ்

LLA ஆன்லைன் திட்டத்தின் ஒவ்வொரு வழிகாட்டிகளும், லைட் அண்ட் லைஃப் அகாடமியில், புகைப்பட கலையில் முதுகலைப் பட்டம் பெறுவதற்கு மிகவும் கடுமையான பயிற்சிகளை பெற்றுள்ளனர். அவர்கள் தற்போது இந்தியா முழுவதும் தங்கள் புகைப்பட கலை பயன்படுத்தி வருவதுடன், இவர்கள் பல்வேறு கலாச்சார பின்னணியில் பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதால், பல்வேறு அழகியல் உணர்வுகளின் ஒரு புதையலாக இருக்கிறார்கள். எல்லோரும் LLA வில் ஒரே தரமான தொழில்நுட்ப மற்றும் கலை பயிற்சி பெற்று பட்டம் வாங்கியதால், அவர்களின் கருத்துக்களும், வழிகாட்டுதலும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்.

Ajit SN
Akshay Sharma
Akshaya Vaidyanathan
Ankit Gupta
Arnab Nath
Garima Chaudhary
Mihir Hardikar
Monika Adlakha
Punya Arora
Rejoi Krishna
Sathish Kumar Raju
Shantonobho Das
Vikram Hingmire