ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು

ಎಲ್ಎಲ್ಎ ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನ ಪ್ರತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನು ಲಘು ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. LLA ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

Ajit SN
[:en]Ajit SN[:tm]Ajit SN[:be]Ajit SN[:]
Akshay Sharma
[:en]Akshay Sharma[:tm]Akshay Sharma[:be]Akshay Sharma[:]
Akshaya Vaidyanathan
[:en]Akshaya Vaidyanathan[:tm]Akshaya Vaidyanathan[:be]Akshaya Vaidyanathan[:]
Ankit Gupta
[:en]Ankit Gupta[:tm]Ankit Gupta[:be]Ankit Gupta[:]
Arnab Nath
[:en]Arnab Nath[:tm]Arnab Nath[:be]Arnab Nath[:]
Garima Chaudhary
[:en]Garima Chaudhary[:tm]Garima Chaudhary[:be]Garima Chaudhary[:]
Mihir Hardikar
[:en]Mihir Hardikar[:tm]Mihir Hardikar[:be]Mihir Hardikar[:]
Monika Adlakha
[:en]Monika Adlakha[:tm]Monika Adlakha[:be]Monika Adlakha[:]
Punya Arora
[:en]Punya Arora[:tm]Punya Arora[:be]Punya Arora[:]
Rejoi Krishna
[:en]Rejoi Krishna[:tm]Rejoi Krishna[:be]Rejoi Krishna[:]
Sathish Kumar Raju
[:en]Sathish KR[:tm]Sathish Kumar Raju[:be]Sathish Kumar Raju[:]
Shaheen Taha
[:en]Shaheen Taha[:be]Shaheen Taha[:]
Shantonobho Das
[:en]Shantonobho Das[:tm]Shantonobho Das[:be]Shantonobho Das[:]
Vikram Hingmire
[:en]Vikram Hingmire[:tm]Vikram Hingmire[:be]Vikram Hingmire[:gu]Vikram Hingmire[:]
Khushboo Agarwal
[:en]Khushboo Agarwal[:be]Khushboo Agarwal[:]
Kavitha Swaminathan
[:en]Kavitha Swaminathan[:]
Sukil Tarnas
[:en]Sukil Tarnas[:]