మార్గదర్శకులను

LLA ఆన్లైన్ ప్రోగ్రాంపై ప్రతి గురువు వృత్తిపరమైన ఫోటోగ్రఫీలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమాతో Light & Life Academy నుండి పట్టభద్రుడయ్యాడు, అది చాలా కఠినమైన శిక్షణను అందిస్తుంది. వారు ప్రస్తుతం భారతదేశం అంతటా వారి కళను అభ్యసిస్తున్నారు మరియు విభిన్న నేపథ్యాలు మరియు సంస్కృతుల నుండి వచ్చి, సౌందర్య సున్నితమైన దృశ్యాలను కలిగి ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ LLA వద్ద అదే సాంకేతిక మరియు కళాత్మక శిక్షణ నుండి గ్రాడ్యుయేట్ చేసిన తర్వాత ఇచ్చే అభిప్రాయ పరంగా స్థిరత్వం ఉంటుంది.

Ajit SN
[:en]Ajit SN[:tm]Ajit SN[:be]Ajit SN[:]
Akshay Sharma
[:en]Akshay Sharma[:tm]Akshay Sharma[:be]Akshay Sharma[:]
Akshaya Vaidyanathan
[:en]Akshaya Vaidyanathan[:tm]Akshaya Vaidyanathan[:be]Akshaya Vaidyanathan[:]
Ankit Gupta
[:en]Ankit Gupta[:tm]Ankit Gupta[:be]Ankit Gupta[:]
Arnab Nath
[:en]Arnab Nath[:tm]Arnab Nath[:be]Arnab Nath[:]
Garima Chaudhary
[:en]Garima Chaudhary[:tm]Garima Chaudhary[:be]Garima Chaudhary[:]
Mihir Hardikar
[:en]Mihir Hardikar[:tm]Mihir Hardikar[:be]Mihir Hardikar[:]
Monika Adlakha
[:en]Monika Adlakha[:tm]Monika Adlakha[:be]Monika Adlakha[:]
Punya Arora
[:en]Punya Arora[:tm]Punya Arora[:be]Punya Arora[:]
Rejoi Krishna
[:en]Rejoi Krishna[:tm]Rejoi Krishna[:be]Rejoi Krishna[:]
Sathish Kumar Raju
[:en]Sathish KR[:tm]Sathish Kumar Raju[:be]Sathish Kumar Raju[:]
Shaheen Taha
[:en]Shaheen Taha[:be]Shaheen Taha[:]
Shantonobho Das
[:en]Shantonobho Das[:tm]Shantonobho Das[:be]Shantonobho Das[:]
Vikram Hingmire
[:en]Vikram Hingmire[:tm]Vikram Hingmire[:be]Vikram Hingmire[:gu]Vikram Hingmire[:]
Khushboo Agarwal
[:en]Khushboo Agarwal[:be]Khushboo Agarwal[:]
Kavitha Swaminathan
[:en]Kavitha Swaminathan[:]
Sukil Tarnas
[:en]Sukil Tarnas[:]